O Fundacji

o fundacji

 

Podaruj naszym podopiecznym swój 1% podatku i stwórz razem z nami jedyny w Polsce Program Bezpłatnych Rehabilitacji dla Dzieci.

Pomóż nam pomagać!

 

Fundacja Miej Serce powstała by pomagać i wspierać. Realizujemy nasze cele poprzez pomoc tym najbardziej bezbronnym. Naszą misją jest by mogli choć na chwilę zapomnieć o przeszłości, lub złośliwościach losu i cieszyć się życiem jak nigdy dotąd. Nasz główne cele to:


Dofinansowywanie domów dziecka oraz organizowanie i wspieranie wszelkich innych form pomocy skierowanej na rzecz domów dziecka,

Organizowanie i wspieranie wszelkich form pomocy skierowanej do dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej,

Wspieranie rozwoju zainteresowań i umiejętności dzieci z domów dziecka oraz dzieci pochodzących z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej.

Przeciwdziałanie patologiom i uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży.

Organizowanie i wspieranie ogólnokrajowych i lokalnych akcji na rzecz pomocy dzieciom.

Działalność na rzecz rozwoju i ochrony praw dziecka.